„Przebudowa drogi powiatowej nr 2404G na odcinku od granicy gminy Karsin do miejscowości Wdzydze Tucholskie”