Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym PAN

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym PAN
Opis zamówienia: dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w Instytucie Matematycznym PAN, szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym
Kod określający zamówienie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30213100-6 Komputery przenośne, 30213000-5 Komputery osobiste, 30237200-1 Akcesoria komputerowe,
Miejsce realizacji zamówienia: ul. Śniadeckich 8 Warszawa.
Dostawy realizowane mogą być w godzinach 9-15.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.06.2021 | 09:00


» Location

00-656 Warszawa


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8
00-656 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in