"Modernizacja hali sportowej w m. Przytoczna – ETAP I - remont pokrycia dachowego"