Budowa oświetlenia drogowego w Ulesiu, Siedliskach i Pątnówku z podziałem na części.