Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w ramach proj. pn. „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim-perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap”

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.07.2021 | 10:30


» Location

ul. Zamkowa 2
10-074 Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Road and railroad services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE
ul. Zamkowa 2
10-074 Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in