Roboty awaryjno-naprawcze na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na lata 2021-2022