Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych na terenie m.st. Warszawy

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.06.2021 | 12:00


» Location

Prosta 69
00-838 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Building management
  • Building maintenance services
  • Cleaning services
  • Grounds maintenance
  • Purchase, sale and rental of property
  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Prosta 69
00-838 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in