Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obr. ewid. Krzyżanowice– budowa, przebudowa dróg transportu rolnego (etap 2) oraz roboty na rowach”.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.06.2021 | 09:00


» Location

Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

POWIAT RACIBORSKI
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in