Pełnienie roli eksperta w zakresie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, członka Komisji Odbioru Technicznego ogólnodostępnych stacji ładowania wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Pełnienie roli eksperta w zakresie nadzoru inwestorskiego branży drogowej, członka Komisji Odbioru Technicznego ogólnodostępnych stacji ładowania wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in