Dostawa czternastu pompowni ścieków przydomowych przejmujących ścieki z gospodarstw domowych w miejscowości Głuszyna.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czternastu pompowni ścieków przydomowych przejmujących ścieki z gospodarstw domowych w miejscowości Głuszyna.
Zakres przedmiotu zamówienia:
 dostawa czternastu przydomowych pompowni ścieków,
 włączenie dostarczonych pompowni do systemu sterowania i monitorowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w załącznikach nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, mapa lokalizacyjna.

Główny kod CPV:
42122220-8 Pompy ściekowe
Dodatkowe kody (CPV):
35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
38820000-9 Urządzenia zdalnie sterowane
42960000-3 System sterowania i kontroli

Wymagany okres gwarancji min. 24 m-ce.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 10:00


» Location

46-100 Namysłów


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in