Wymiana instalacji hydrantowej i poziomów oraz pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji hydrantowej oraz poziomów i pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie, w zakresie m.in.:
wymiany przewodów poziomych i pionowych wody zimnej, ciepłe i cyrkulacji;
rozdzielenia instalacji ppoż.. zasilającej hydranty wewnętrzne od instalacji wody zimnej na cele socjalno-bytowe. Instalacja hydrantowa zasilać będzie nowoprojektowane hydranty DN33 na poziomach garażu przy wejściu na klatki schodowe;
dobór dodatkowej armatury w pomieszczeniu hydroforni dla projektowanych instalacji wraz z dostosowaniem pomieszczenia hydroforni;
przewody rozprowadzające lokalowe nie stanowią zakresu niniejszego opracowania;
oraz odtworzenie szachtów w budynku i lokalach mieszkalnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 13:00


» Location

03-828 Warszawa


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.
ul. Mińska 52/54
03-828 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in