„Dostawa odczynników do badań genetycznych, do sekwencjonowania następnej generacji oraz dysków do badań PCR”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań genetycznych, do sekwencjonowania następnej generacji oraz dysków do badań PCR. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera tabela asortymentowo-cenowa i wzór umowy, stanowiące odpowiednio Zał. nr 5 do SWZ i Zał. nr 4 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 09:00


» Location

01-211 Warszawa


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in