Zaprojektowanie oświetlenia typu LED odcinka ul. Karola Libelta i odgałęzienia ul. Szybowcowej w Inowrocławiu

» Notice description

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia typu LED
1) odcinka ul. Karola Libelta (działki nr: 39, obr. 4, ark. 50 i 52/2, obr. 4, ark. 53 - własność Gminy Miasta Inowrocław, ulica kat. drogi gminnej) długości ok. 425 m – od skrzyżowania
z ul. Metalowców do parkingu przy cmentarzach. Do wykonawcy należy wystąpienie do ENEA Operator o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
2) odgałęzienia ul. Szybowcowej (działka nr 290/6, obr. 5, ark. 55 - własność Gminy Miasta Inowrocław, ulica kat. drogi gminnej) długości ok. 153 m. Zasilanie z istniejącego słupa oświetleniowego przy ul. Szybowcowej (własność Miasta) po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
Zadaniem wykonawcy jest:
- zamówienie map geodezyjnych do celów projektowych;
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień;
- przedstawienie projektów do uzgodnienia Zamawiającemu;
- uzgodnienie projektów na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym;
- zgłoszenie zamiaru wykonania robót w Starostwie Powiatowym.
Dokumentacja powinna zawierać:
- 5 egz. projektu budowlanego,
- po 1 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i kosztorysu robót,
- 1 egz. całości w wersji elektronicznej.
TERMIN WYKONANIA: 90 dni od podpisania umowy
Kryterium oceny ofert - cena 100 %

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 11:00


» Location

88-100 Inowrocław


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in