Modernizacja przepompowni ścieków eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o. na terenie Gminy Lubin

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 10 przepompowni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach na terenie Gminy Lubin zgodnie z podziałem na poszczególne zada-nia:
a) Zadanie nr 1: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Niemstów dz. nr 149/10
b) Zadanie nr 2: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Niemstów dz. nr 259/2
c) Zadanie nr 3: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Mi-roszowice dz. nr 26/18
d) Zadanie nr 4: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Szklary Górne dz. nr 224/21
e) Zadanie nr 5: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Szklary Górne dz. nr 307/184
f) Zadanie nr 6: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Krzeczyn Wielki dz. nr 313/6
g) Zadanie nr 7: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Gola dz.nr 243/1
h) Zadanie nr 8: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Składowice dz.nr 182/2(pompownia główna OŚ Składowice)
i) Zadanie nr 9: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Siedlce dz.nr 449/10(pompownia główna OŚ Siedlce)
j) Zadanie nr 10: Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Osiek dz.nr 81/3(pompownia główna OŚ Osiek)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oddzielnie na każde z w/w zadań.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 10:00


» Location

59-300 Lubin


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o.
Księginice 14
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in