Świadczenie usługi hotelowej dla studentów realizujących staże zawodowe

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelowej obejmującej zapewnienie noclegów dla maksymalnie 10 osób, kierowanych przez Zamawiającego do odbycia staży zawodowych w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00-DU10/18-00 pt. „Przygotowanie studentów specjalności inżynieria lotnicza i awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” w miejscowości Mielec

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 10:30


» Location

08-521 Dęblin


» Category assortment

  • Kitchen accessories
  • Equipment service and repair
  • Catering services
  • Food services
  • Hotels
  • Commercial restaurant equipment

» Buyer data

Lotnicza Akademia Wojskowa
Ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in