"Dostawa opraw ulicznych typu LED dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o."

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opraw ulicznych typu LED w ilości 520 sztuk, zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wszystkie oprawy muszą spełniać wymagania szczegółowo określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 5 letnią gwarancją. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego tj. 05-825 Chrzanów Duży 15A.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.06.2021 | 10:00


» Location

05-825 Chrzanów Duży


» Category assortment

  • Lighting and accessories

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
Chrzanów Duży 15A
05-825 Chrzanów Duży
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in