Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 64 w Białymstoku, ul. St. Dubois 12

» Notice description

Modernizacja kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 64
w Białymstoku, ul. St. Dubois 12.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez CAD PLAN Sp. z o.o.
z Białegostoku, stanowiących załączniki nr 7 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 10:30


» Location

15-950 Białystok


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miasto Białystok
ul. Słonimskiej 1
15-950 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in