Roboty budowlane polegające na uporządkowaniu gospodarki ściekowej wokół budynku w Olkuszu przy ul. Budowlanych 2

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na działkach nr 1487/24 i 1490/8 obręb 0001 Olkusz, położonych w Olkuszu przy ul. Budowlanych 2, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę Nr 925/2020 wydaną przez Starostę Olkuskiego w dniu 4 listopada 2020 r. oraz Dokumentacją techniczną wykonaną w sierpniu 2020 r. przez firmę FROFILEX Konrad Macuda z siedzibą w Olkuszu przy ul. Piotra Ściegiennego 1/9

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.06.2021 | 10:00


» Location

31-007 Kraków


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
ul. Wiślna 7
31-007 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in