Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i igłowych, kopiarek oraz folii do faksów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i igłowych, kopiarek oraz fax-ów, kompatybilnych z urządzeniami podanymi w SWZ dla Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.06.2021 | 13:00


» Location

80-810 Gdańsk


» Category assortment

  • Stationery (paper)

» Buyer data

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in