Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia typu LED odcinka ul. Tadeusza Śliwaka w Inowrocławiu

» Notice description

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia typu LED odcinka ul. Tadeusza Śliwaka (działka nr: 1/10, obr. 5 ark. 63 - własność Gminy Miasta Inowrocław, ulica kat. drogi gminnej) długości ok. 50 m. Zasilanie z istniejącego słupa oświetleniowego przy ul. Tadeusza Śliwaka (własność Miasta) po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz zbudowanie oświetlenia.
W celu redukcji mocy w porze nocnej należy zastosować oprawy z reduktorami mocy lub przekaźnik czasowy do sterowania mocą pojedynczej oprawy LED (oprawa LED musi być wyposażona w sterowanie 1-10 V DC).
Redukcja mocy opraw oświetleniowych w porze nocnej powinna się odbywać według następującego harmonogramu:
• od zmierzchu do godz. 2200 – 100 % mocy,
• od godz. 2200 do 2400 – 70 % mocy,
• od godz. 2400 do 500 – 60 % mocy,
• od godz. 500 do świtu – 100% mocy.
Zadaniem wykonawcy jest:
- zamówienie map geodezyjnych do celów projektowych;
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień;
- przedstawienie projektu do uzgodnienia Zamawiającemu;
- uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym;
- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym i budowa oświetlenia;
- wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.
TERMIN WYKONANIA CAŁOŚCI: 90 dni od podpisania umowy
Kryterium oceny ofert - cena 100%

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 11:00


» Location

88-100 Inowrocław


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in