Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+000 do km 0+522 w miejscowości Marcinkowo, gmina Purda wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa wiaty row

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.06.2021 | 11:00


» Location

Purda 19
11-030 Purda
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

GMINA PURDA
Purda 19
11-030 Purda
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in