Zakup i dostawa leków, materiałów medycznych oraz środków do dezynfekcji dla potrzeb 15 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu z podziałem na 3 części.