Usługa serwisu i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznej infrastruktury technicznej mechaniki scenicznej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest serwis i konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznej infrastruktury technicznej mechaniki scenicznej Sali Operowej, Sali Kameralnej oraz Sali Kinowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz ich naprawy pozagwarancyjne.
W ramach niniejszej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do: dokonywania okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń zgodnie z zakresem i interwałem czasowym podanym w Planie testów kontroli maszyn i urządzeń mechaniki scenicznej zawartym w „Instrukcji eksploatacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia” oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego oraz dyrektywy 2006/42/WE.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 1b do SWZ Instrukcja obsługi i konserwacji

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 13:00


» Location

20-029 Lublin


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
plac Teatralny 1
20-029 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in