wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, na działkach nr 435/5, 455 i 456

» Notice description

wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, na działkach nr 435/5, 455 i 456 o następującej charakterystyce:
Projektowany jest zespół garaży blaszanych usytuowany w dwóch rzędach na istniejącym podłożu wzmocnionym spoiwami hydraulicznymi. Dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd publiczny. Garaże posadowione na fundamentach z płyty betonowej monolitycznej lub zamiennie z płyt betonowych prefabrykowanych.
Płyta betonowa – zbrojona o grubości 15cm
Płyty betonowe zbrojone 150x300x15cm
Ściany i dach – blacha trapezowa ocynkowana
Konstrukcja – typowa wg producenta: z kształtowników zimno giętych/walcowanych
o przekrojach: T i C.
- ściany technologia konstrukcja – ramy przestrzenne ze stali profili zimnogiętych’
- krycie blacha trapezowa T14, T7’
- technologia prefabrykowana.
Droga dojazdowa i manewrowa o nawierzchni z kruszywa łamanego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.06.2021 | 10:00


» Location

73-120 Chociwel


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Chociwel
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in