„Przeprowadzenie szkoleń z obszaru inteligentnego i energooszczędnego budownictwa - w zakresie systemów zarządzania energią w budynku” ZPU3.14.2021.D

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z obszaru inteligentnego i energooszczędnego budownictwa – w zakresie systemów zarządzania energią w budynku dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Szkoleniami będzie objętych łącznie 120 osób - w 8 grupach, każda z grup liczyć będzie 15 osób (+/- 4 osoby)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Wspólny słownik zamówień CPV :
80500000-9 – usługi szkoleniowe

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.06.2021 | 12:00


» Location

90-924 Łódź


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in