Budowa oświetlenia drogowego ul. Chopina w Strzelinie

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego ul. Chopina w Strzelinie poprzez:
- budowę szafki sterowniczej, którą należy zabudować na dz. nr 38 AM-22 przy granicy z dz. nr 31/1 AM-21.
- wykonanie odcinka linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem YAKY 4x25 mm2 o całkowitej długości Lk = 119 m Lw = 104 m) do projektowanego na dz. nr 38 AM-22 przy granicy z dz. nr 91/2 AM-22 słupa PO5 typu SAL 70 poprzez projektowany na dz. nr 38 AM-22 słup typu SAL 70 nr PO1, PO2, PO3 i PO4.
- układanie uziomów;
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7 m wraz z montażem opraw z układem zasilającym;
- badania i pomiary oraz obsługę geodezyjną i dokumentację powykonawczą.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 10:00


» Location

57-100 Strzelin


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Strzelin
ul. Ząbkowicka 11
57-100 Strzelin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in