Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV „Tarnogród Błonie 1” oraz napowietrznych linii nN wraz z przyłączami na kablowe, zasilanych ze stacji transformatorowych „Tarnogród Błonie 1” i „Tarnogród Kościuszki” w m. Tarnogród

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.06.2021 | 11:00


» Location

22-400 Zamość


» Category assortment

No category

» Buyer data

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in