DOSTAWA ZESTAWÓW DO ZAMYKANIA PRZECIEKÓW WEWNĄTRZSERCOWYCH – 2 pakiety

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do zamykania przecieków wewnątrzsercowych na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.06.2021 | 10:45


» Location

04-730 Warszawa


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
AL. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in