Dostawa implantów do rekonstrukcji piersi

» Notice description

1) Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach jednego zadania sprzedaż i dostawę implantów do rekonstrukcji piersi.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje trzy pozycje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym wymagania jakościowe) znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.
3) Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia oraz zasad współpracy między zamawiającym a wykonawcą określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 11:00


» Location

97-400 Bełchatów


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in