Dostawa mebli i wyposażenia dedykowanego do tworzonego laboratorium typu Cleanroom.

» Notice description

Pakiet Nr 1 Dostawa mebli i wyposażenia dedykowanego do tworzonego laboratorium typu Cleanroom zgodnie ze standardami GMP dla klasy czystości A i B.

Pakiet Nr 2 Dostawa mebli i wyposażenia dedykowanego do tworzonego laboratorium typu Cleanroom.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.06.2021 | 10:30


» Location

60-354 Poznań


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Marcelińska 44
60-354 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in