Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta nr 0252493 w m. Roguszyn, gm. Korytnica, OBI/20/1908057