Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja wsparcia EFS na rzecz przedsiębiorstw społecznych z pomiarem wskaźnika rezultatu długoterminowego «Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych»”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja wsparcia EFS na rzecz przedsiębiorstw społecznych z pomiarem wskaźnika rezultatu długoterminowego «Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych»”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.06.2021 | 10:00


» Location

00-926 Warszawa


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in