Modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej i ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu zabaw położonego przy ul. Toruńskiej i ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu, polegającej na doposażeniu istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych i małej architektury oraz demontaż urządzeń kolidujących z nowymi, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .
2. Zakres zamówienia:
1) demontaż lub przeniesienie urządzeń istniejących, kolidujących z nowymi;
2) posadowienie na fundamentach betonowych i zamontowanie nowych urządzeń zabawowych, w tym: 3 paneli muzycznych, 2 zestawów zabawowych, 1 karuzeli, 1 hamaka, 1 zestawu linowego oraz 1 podwójnego kiwaka. Urządzenia muszą spełniać normę PN-EN 1176-1:2017-12;
3) wykonanie podłoży bezpiecznych pod urządzeniami w obszarze wyznaczonym przez strefy bezpieczeństwa – pod zestawem zabawowym i pod zestawem linowym podłoże z piasku gr. min. 30 cm z piasku o grubości ziarna od 0,2 do 2 mm, pod pozostałymi urządzeniami podłoże glebowe lub trawiaste;
4) posadowienie i zamontowanie ławki i kosza na śmieci.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 10:00


» Location

88-100 Inowrocław


» Category assortment

  • Sport
  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in