Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, chemicznych oraz sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do sWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 10:00


» Location

90-924 Łódź


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in