Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

» Notice description

5.1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
Zakres robót do wykonania zgodnie z pkt 5 SWZ - opis przedmiotu zamówienia.
5.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.06.2021 | 09:00


» Location

46-100 Namysłów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in