Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie dostosowania pola 15kV nr 20 (linia 15kV Modlin 2) w RPZ Pomiechówek. Lokalizacja inwestycji: Zakroczym gm. Zakroczym. Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nr 20-G0/UP/00516. Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nr 20-G0/UP/00517. OBI/20/2105875, OBI/20/2105876

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.06.2021 | 11:00


» Location

04-470 Warszawa


» Category assortment

  • Landscaping services
  • Design services
  • Consultancy

» Buyer data

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in