Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Goplańskiej 44.

» Notice description

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Goplańskiej 44.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 10:00


» Location

02-957 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in