Przebudowa dróg gminnych w Gminie Oksa w 2021r.

» Notice description

Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na dwie części, które stanowią odrębne zadania:

Część 1 zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 269/29, 268/8, 284 w m. Oksa, ul. Kościuszki
która swym zakresem obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- nawierzchnia
- roboty wykończeniowe

Część 2 zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 445, 451 w m. Rembiechowa
która swym zakresem obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- nawierzchnia
- roboty wykończeniowe
Szczegółowy zakres robót określa załączony obmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 09:00


» Location

28-363 Oksa


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Oksa
ul. Włoszczowska 22
28-363 Oksa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in