Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radoszewice - Górki

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radoszewice-Górki.
2. Projekt przewiduje przebudowę przedmiotowej drogi na odcinku długości 884 m do następujących parametrów:
a. jezdnia bitumiczna o szerokości 4 metry;
b. obustronne pobocze tłuczniowe o szerokości 0,75 m.
3. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w terenie rolniczym z pojedynczą zabudową zagrodową. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 6 m.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 12:00


» Location

98-354 Siemkowice


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Siemkowice
Plac Wolności 1
98-354 Siemkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in