„Przebudowa drogi powiatowej nr 3417L Drogojówka – Trzeszczany od km 0+995 do km 2+740 w miejscowości Drogojówka”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3417L Drogojówka – Trzeszczany od km 0+995 do km 2+740 w miejscowości Drogojówka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (uzupełnienie) – zał. nr 1 do SWZ oraz dokumentacji technicznej – zał. nr 10 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2021 | 10:00


» Location

22-500 Hrubieszów


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka 18B
22-500 Hrubieszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in