Wykonanie robót budowlanych w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej (dawny ZS 53) przy ul. Popiełuszki 5 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5”.

» Notice description

Wykonanie robót budowlanych w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej (dawny ZS 53) przy ul. Popiełuszki 5 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.06.2021 | 10:00


» Location

01-627 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in