Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 od km 199+150 do km 202+000 wraz z przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wara i Niewistka.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.05.2021 | 09:00


» Location

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
35-105 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction materials
  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Road and railroad services
  • Design services
  • Finishing and renovation works
  • Consultancy

» Buyer data

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
35-105 Rzeszów
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in