Dostawa mieszkanki drogowej we frakcji 0 – 31,5 mm na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki drogowej we frakcji 0 – 31,5 mm (dalej jako mieszanka) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie. 3. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2021 | 10:00


» Location

22-500 Hrubieszów


» Category assortment

  • Pavements

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka 18B
22-500 Hrubieszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in