Opracowanie koncepcji projektowej i projektu rozbudowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego LKS Klimontowianka w Klimontowie wraz z zagospodarowaniem terenu

» Notice description

I.Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
„Opracowanie koncepcji i projektu rozbudowy istniejącego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
LKS Klimontowianka w Klimontowie wraz z zagospodarowaniem terenu ”.
Zakładany plan rozbudowy obejmuje rozbudowę budynku o niżej wymienione pomieszczenia:
- sala ogólna pobytu dziennego
- szatnia damska z natryskami
- szatnia gospodarzy
- szatnia gości
- pokój opiekuna i trenera
- pokój zajęć plastycznych
- pomieszczenie pierwszej pomocy
- pomieszczenie zajęć ruchowo-rekreacyjnych
- pomieszczenie odnowy biologicznej
- kotłownia i pralnia
- zagospodarowanie terenu przy budynku
II. Rzeczowy zakres obejmuje:
1.Opracowanie koncepcji i projektu „Rozbudowy istniejącego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
LKS Klimontowianka w Klimontowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2.Wskazanie wstępnych kosztów wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i terminu jej wykonania
3.Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4.Sporządzenie koncepcji projektu rozbudowy istniejącego budynku zagospodarowania działki do akceptacji
przez Zamawiającego.
5.Sporządzenie projektu budowlanego , oraz projektu wykonawczego wraz z opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,
lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia
na budowę.
Przed realizacją zadania wskazana wizja lokalna w terenie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.05.2021 | 15:00


» Location

27-640 Klimontów


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Klimontów
ul. dr Zysmana 1
27-640 Klimontów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in