Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej - przepust ul. Skarszewska.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.05.2021 | 10:00


» Location

3 Maja 9a
83-400 Kościerzyna
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Technical building installation services
  • Design services

» Buyer data

Gmina Miejska Kościerzyna
3 Maja 9a
83-400 Kościerzyna
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in