Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM w podziale na 7 części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.06.2021 | 09:00


» Location

02-097 Warszawa


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in