Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tymczasowego chodnika (do czasu realizacji inwestycji docelowej) wzdłuż ulicy Zbyszka z Bogdańca na odcinku od ul. Danusi do ul. Wiczlińskiej (BO).

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2021 | 12:00


» Location

10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in