„Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego - dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dudyńce i Nadolany w gminie Bukowsko”.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2021 | 11:00


» Location

Bukowsko 290
38-505 Bukowsko
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Gmina Bukowsko
Bukowsko 290
38-505 Bukowsko
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in