Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Montaż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie.”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym dokonania w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej w Wieleninie gm. Uniejów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowym oraz audycie energetycznym budynku stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2021 | 11:15


» Location

99-210 Uniejów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Uniejów
Bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in