Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie linii napowietrznych SN-15kV na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin, Rejon Dystrybucji Goleniów 2021

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie linii napowietrznych SN-15kV na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin, Rejon Dystrybucji Goleniów 2021

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.05.2021 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Kilińskiego 17, 72-100, Goleniów


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in